Dobra wiadomość dla firm!

Od września 2019 roku przedsiębiorcy mogą cieszyć się możliwością posiadania własnej elektrowni na warunkach prosumenckich.  To bardzo korzystny status, gdyż przedsiębiorca może magazynować energię elektryczną u operatora sieci i pobierać ją w dowolnym momencie! Zgodnie z definicją prosumenta, energia z instalacji fotowoltaicznej jest w danej chwili konsumowana bezpośrednio przez odbiorniki. Jeżeli moc odbiorników jest mniejsza niż aktualna moc generatora fotowoltaicznego, wtedy energia wygenerowana wypływa do sieci i jest w niej magazynowana. Energię zmagazynowaną można odebrać w dowolnym momencie, jednak zakład energetyczny oddaje nam 80% tej energii dla instalacji o mocy mniejszej niż 10kWp, natomiast dla instalacji o mocy większej lub równej 10kWp zakład energetyczny oddaje 70% zmagazynowanej energii.