Bilansowanie sieciowe dla firm!

Dobra wiadomość dla firm!

Od września 2019 roku przedsiębiorcy mogą cieszyć się możliwością posiadania własnej elektrowni na warunkach prosumenckich.  To bardzo korzystny status, gdyż przedsiębiorca może magazynować energię elektryczną u operatora sieci i pobierać ją w dowolnym momencie! Zgodnie z definicją prosumenta, energia z instalacji fotowoltaicznej jest w danej chwili konsumowana bezpośrednio przez odbiorniki. Jeżeli moc odbiorników jest mniejsza niż aktualna moc generatora fotowoltaicznego, wtedy energia wygenerowana wypływa do sieci i jest w niej magazynowana. Energię zmagazynowaną można odebrać w dowolnym momencie, jednak zakład energetyczny oddaje nam 80% tej energii dla instalacji o mocy mniejszej niż 10kWp, natomiast dla instalacji o mocy większej lub równej 10kWp zakład energetyczny oddaje 70% zmagazynowanej energii.