Ważna informacja: Program Mój Prąd z dniem 6 grudnia zostaje zawieszony z powodu wyczerpania środków. Czekamy na nowy program lub kontynuację.

Informujemy, że właściciele nowo zbudowanych instalacji fotowoltaicznych, o mocy nie większej niż 10kWp mogą otrzymać jednorazowe dofinansowanie w wysokości 5000zł z rządowego programu wsparcia Mój Prąd . Dofinansowanie można łączyć z Ulgą Termomodernizacyjną. Kolejny nabór wniosków ruszył 13 01 2020 roku.

Inwestor może ubiegać się o dotację Mój Prąd jeżeli:

-instalacja wykonana jest po 23 lipca 2019 roku;

-instalacja ma moc większą niż 2 kWp lecz mniejszej niż 10kWp;

-nie jest to rozbudowa istniejącej już instalacji;

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania:

wniosek o dofinansowanie;

-faktura(y);

-potwierdzenie przelewu;

-zaświadczenie od Zakładu Energetycznego o przyłączeniu do sieci wg wzoru ;

-oświadczenie o wyprodukowaniu urządzeń w ciągu ostatnich 24 miesięcy ;

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO;

Wszystkie pozostałe informacje, druki i regulamin jest pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/