Informacja o odliczeniu w PIT kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną.

Dotacja na fotowoltaikę z programu „Mój prąd”(5000zł) cieszyła się dużym zainteresowaniem w 2020 roku, do tego stopnia, że okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku trwa więcej niż pół roku. Inwestorzy, którzy złożyli swoje wnioski  w sierpniu 2020 lub później mogą liczyć, że otrzymają dofinansowanie dopiero w 2021. Wielu inwestorom oprócz dofinansowania z „Mojego prądu” przysługuje również „Ulga termomodernizacyjna” czyli odliczenie od dochodu 17% kosztów poniesionych na budowę instalacji fotowoltaicznej, przy czym koszty te muszą być pomniejszone o wartość dofinansowania z programu mój prąd. Co jednak w przypadku, gdy decyzja o dofinansowaniu „Mój prąd” nie zapadła jeszcze w 2020 roku, a chcemy skorzystać z Ulgi termomodernizacyjnej? Urząd skarbowy w Opolu  tłumaczy sprawę jasno:

Jeśli w 2020 nie otrzymaliśmy decyzji o dofinansowaniu „Mój prąd”(a spodziewamy się jej w 2021), należy w PIT-cie za 2020 rok odliczyć 17% wartości całej inwestycji, nie pomniejszonej o wartość dofinansowania. Jeśli otrzymamy już w 2021r  dotację z programu Mój prąd, wtedy należy pamiętać o złożeniu w deklaracji podatkowej za rok 2021 dodatkowego przychodu o wartości dofinansowania (5000zł).

Domyślnie, gdy otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Mój prąd” jeszcze w roku, którego dotyczy zeznanie podatkowe, kwotę do odliczenia od podatku należy pomniejszyć o wartość tego dofinansowania. Przykład: gdy fotowoltaika kosztowała 20000zł i otrzymaliśmy dotację 5000zł, ulga termomodernizacyjna będzie mogła być zastosowana do kwoty 15000zł, czyli 17% z 15000zł, kwota do odliczenia to 2550zł.