Z satysfakcją zawiadamiamy, że od 1 lipca 2021 rusza dofinansowanie dla fotowoltaiki w postaci programu „Mój Prąd” zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy inwestorzy, którzy zbudowali instalację nie wcześniej niż 1 lutego 2020r. Niestety w ostatniej chwili zarządzono, że kwota dofinansowania będzie wynosić 3000zł (a nie 5000zł, jak w przypadku dwóch poprzednich edycji „Mojego Prądu”).

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy Generator wniosków o dofinansowanie (link)

Koniecznie jest zarejestrowanie konta użytkownika na platformie GWD postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w generatorze.

Niezbędne załączniki do wniosku:

  • Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej;
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie;
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci – zaświadczenie otrzymujemy od operatora energii(Tauron), powinno ono zostać wysłane automatycznie do miesiąca od uruchomienia instalacji.

Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury zeskanuj do jednego pliku lub skompresuj do jednego pliku (np. zip).

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Szczegółowe informacje nt 3 edycji Mój Prąd(link)