Ważne zmiany w systemie rozliczania energii – zostań prosumentem na starych zasadach

Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 1 kwietnia 2022 roku zmienia się sposób rozliczania prosumentów.
*Zmiany nie będą dotyczyć instalacji, które zostały zgłoszone do operatora energii przed pierwszym kwietnia 2022

Wg źródeł rządowych:

https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing—od-1-kwietnia-2022-r-dla-nowych-prosumentow

„Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r. Dla nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu.”

*Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację przed 1-szym kwietnia, będę mogli rozbudować instalację, a dobudowana część będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach.
Więcej informacji znajdziecie w wywiadzie z przedstawicielem Taurona, pod poniższym linkiem.