Kalkulator mocy mikroinstalacji

Co powinniśmy wiedzieć

Celem montażu systemu fotowoltaicznego, jest produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby, wykorzystując prawo do magazynowania nadwyżek energii w sieci. Moc systemu należy dobrać tak, aby roczna produkcja energii nie przekraczała potrzeb. Jeśli wyprodukujemy w tym okresie więcej energii niż zużyjemy, nie otrzymamy od zakładu energetycznego wynagrodzenia. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo dobrać moc i architekturę systemu, a taki dobór wykonuje się przede wszystkim na podstawie informacji o rocznym zużyciu energii.

Posiadając informację o zużyciu energii można wyznaczyć moc elektrowni potrzebną do zaspokojenia naszych potrzeb. Przydatny do tego będzie kalkulator stworzony przez nas dla Państwa.

O kalkulatorze

Algorytm pozwala obliczyć szacunkową moc elektrowni słonecznej dla warunków klimatycznych województwa opolskiego. Wydajnośc fotowoltaiki w naszym województwie wynosi 1050 kWh/kWp wg Pozwala odpowiedzieć na pytanie „jaką moc mikroinstalacji powinienem zbudować, aby nie płacić za energię elektryczną”. Dodatkowo dowiesz się jaka powierzchnię dachu zajmie wybudowana elektrownia.

Kalkulator uwzględnia najważniejsze aspekty optymalizacji, pominięty jest (w wielu przypadkach bardzo istotny) wpływ zacienienia. Nie jest również uwzględniony wpływ lokalnego otoczenia instalacji np albedo (może mieć wpływ rzędu +-3%).

Netmettering

Algorytm kalkulatora uwzględnia netmettering. Należy podać procentowy udział energii która potencjalnie zostanie odprowadzona do sieci. Taka nadwyżka powstaje w momentach, gdy urządzenia w domu są wyłączone, a instalacja produkuje energię odprowadzając ją do sieci. Odprowadzona energia jest rejestrowana przez zakład energetyczny i magazynowana przez rok. Można ją pobrać w dowolnym momencie np w nocy lub w miesiącach o małym nasłonecznieniu. Określenie udziału energii odporowadzonej jest ważne, ponieważ operator energii potrąca z nazbieranej puli 20% dla instalacji o mocy mniejszej niż 10kWp. Dla instalacji o mocy 10kWp lub więcej współczynnik ten wynosi 30%.

Świadomość

Konsekwencją generowania energii ze słońca jest zmniejszenie produkcji energii przez konwencjonalne źródła energii. Na skutek tego mniej CO2 i innych gazów cieplarnianych wydzielanych jest do atmosfery. Każda wyprodukowana kilowatogodzina energii to zaniechanie emisji 600g CO2 do atmosfery.

Ostatnie pole wyświetla odległość przejechaną przez osobowy samochód elektryczny zasilony energią zgromadzoną w ciągu roku z obliczonego systemu.