Pomiary termowizyjne

Termowizja jest bezinwazyjną metodą obrazowania temperatury powierzchni wszystkich ciał. Technika ta wykorzystuje zjawisko emisji fal elektromagnetycznych w zakresie długości fali rzędu mikrometrów (podczerwień). Kazda materia o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie podczerwone, którego natężenie i widmo jest zależne od temperatury. Termowizja jest czuła wyłącznie na promieniowanie podczerwone, dlatego doskonale sprawdza się w lokalizowaniu defektów modułów fotowoltaicznych oraz określeniu ich stanu w każdym okresie eksploatacji. W łatwy sposób można wykryć problematyczne „hotspoty”, które w skrajnym przypadku mogą być przyczyną pożaru.

Dysponujemy dronem wyposażonym  w kamerę termowizyjną wysokiej rozdzielczości, pozwalającą w bezinwazyjny sposób dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Wykonujemy inspekcje  rozdzielni elektrycznych, linii energetycznych, stacji transformatorowych, instalacji oraz farm fotowoltaicznych. Dzięki termowizji możemy stworzyć mapę rozkładu temperatur na powierzchni każdego obiektu w celu np. analizy szczelności i jakości izolacji w budynkach.