W związku z coraz częstszym wyłączeniem się falowników na skutek zbyt wysokiego napięcia w sieci energetycznej zalecamy zgłoszenie pisma reklamacyjnego do operatora energii.

Wzór pisma znajduje się na naszej stronie w dziale „do pobrania”.

Wszystkie montowane przez nas falowniki spełniają normy zadane przez operatora energii. Właściwą wartość napięcia w sieci musi zapewnić operator energii.  Po przekroczeniu zadanego w normach progu napięciowego 253V falownik musi automatycznie zaprzestać generowanie energii. Dzieje się tak zazwyczaj w słoneczne pogodne dni, gdy wszystkie okoliczne instalacje fotowoltaiczne mogą pracować na pełnych mocach.

Aby wstępnie stwierdzić czy mamy do czynienia z tym problemem cenną wiedzę daje nam wykres mocy instalacji. Poniżej charakterystyczny grzebieniowy przebieg pracy instalacji:

Wykres mocy przedstawiający przerwy w pracy falownika (na przykładzie falownika Huawei), źródło: Inżynieriapv.pl

Zachęcamy do zgłaszania reklamacji u operatora sieci, bowiem strata energii może znacząco wpływać na cały roczny bilans energetyczny.

Czy Operator energii może jakoś temu zaradzić zaradzić?

Nie tyle może, ile musi! Utrzymywanie odpowiednich parametrów prądu to obowiązek wynikający z umowy z operatorem.

Z technicznego punktu widzenia Zakład Energetyczny może zmienić parametry transformatora SN obniżając napięcie na zaciskach.

2 komentarzy:

Komentarze wyłączone