Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 1 kwietnia 2022 roku zmienia się sposób rozliczania prosumentów.
*Zmiany nie będą dotyczych prosumentów, którzy zostali przyłączeni do sieci przed pierwszym kwietnia.
*Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację przed 1-szym kwietnia, będę mogli rozbudować instalację, a dobudowana część będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach.
Więcej informacji znajdziecie w wywiadzie z przedstawicielem Taurona, pod poniższym linkiem.